Nasze usługi

Kojarzenie i wyszukiwanie partnerów biznesowych

KOJARZENIE I WYSZUKIWANIE PARTNERÓW BIZNESOWYCH I KONSORCJANTÓW ORAZ PODWYKONAWCÓW

W przypadku firm zainteresowanych udziałem w przetargu w konsorcjum z lokalnym partnerem pomagamy nawiązać kontakty, organizujemy spotkania oraz, na życzenie klienta, przygotowujemy umowę o współpracy i umowę konsorcjum.

Pomagamy również firmom zainteresowanym znalezieniem w Polsce podwykonawców.

Posiadamy szerokie kontakty w organizacjach pracodawców, izbach handlowych, instytucjach wsparcia biznesu.

W ramach oferowanej pomocy prawnej przygotowujemy umowy z podwykonawcami i na życzenie klienta zapewniamy obsługę księgową w Polsce.