Nasze usługi

Wyszukiwanie i obsługa przetargów

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA FIRM STARTUJĄCYCH W PRZETARGACH W POLSCE

Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przy składaniu ofert w przetargach publicznych w Polsce. Nasza oferta obejmuje przygotowanie dokumentacji administracyjnej spółki oraz załączników składanych wraz z ofertą. Zapewniamy tłumaczenie dokumentacji i składamy ofertę w imieniu Oferenta.

Zapewniamy kompleksową obsługę, która obejmuje zarówno przygotowywanie dokumentacji koniecznej do założenia oraz zarejestrowania spółek w Polsce, jak i zapewniamy tłumaczenia oraz dokonujemy faktycznej rejestracji działalności. Prowadzimy korespondencję z zamawiającym oraz monitorujemy wykonanie zamówienia.

Współpracujemy również z firmami, które nie mając siedziby w Polsce, biorą udział w przetargach publicznych oraz szukają partnerów/podwykonawców na rynku polskim.

WYSZUKIWANIE PRZETARGÓW PUBLICZNYCH POD PROFIL BIZNESOWY ZLECENIODAWCY

Na zlecenie klienta przygotowujemy codzienne zestawienie przetargów publicznych w danej branży. Zestawienie zawiera przetłumaczone na język zleceniodawcy informacje dotyczące przedmiotu przetargu, wymaganych referencji, wysokości wadium oraz terminu składania przetargu. Na życzenie klienta informacje mogą być bardziej szczegółowe.