Ważne linki

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
http://www.phig.pl/pl/

Polsko-Hiszpańska Izba Handlowa
http://www.hpih.org/pl/

Ambasada Królestwa Hiszpanii w Warszawie
http://www.madryt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/uzyteczne_linki/ambasada_krolestwa_hiszpanii_w_warszawie/

Ministerstwo Rozwoju
https://www.mr.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.parp.gov.pl/

Portal Funduszy Europejskich
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Ambasada Polska w Hiszpanii
http://www.madryt.msz.gov.pl/pl/